Yamaha AFC3

AFC3 system oversikt


 Active Field Control ( AFC ) er et innovativt system som benytter elektroakustiske teknologier som muliggjør " naturlige endringer « av vesentlige auditive inntrykk  som liveness , loudness og romslighet .

AFC kan brukes til å forbedre de arkitektoniske akustiske egenskapene til et rom, og har flere programmer som fokuserer på fordelene ved optimal etterklangstid. AFC styrer akustiske forhold basert på eksisterende rom tilstand ved hjelp av akustiske tilbakemeldinger fra et lydanlegg . Denne type regenerering skiller AFC fra andre teknikker som kun ved hjelp av digitale reverb genererer etterklang elektronisk.

AFC er karakterisert ved følgende egenskaper :
1) Gjenskapelse av naturlig etterklang basert på de fysiske tilstandene i det eksisterende rommet ved hjelp av akustisk feedback-kontroll 
2) Bredt spekter av styrbare akustiske parametre ved hjelp av FIR filter teknologi 
3) Virker i hele sal og scene område, uavhengig av kilde og lytteposisjon.
4 ) Høy stabilitet ved høy loop gain
5 ) Enkel betjening


Riksteatret Oslo

Sal og Scene knyttet sammen akustisk 


Panpot installerte i mai 2014 et Yamaha AFC3 anlegg på Riksteatrets hoved scene i Oslo Storegull. Systemet er det første installerte teater klanganlegg i Europa ved bruk av Yamahas tredje generasjons Active Field Control (AFC) teknologi

"Riksteatret, Norway’s national touring theatre, had a very “dry” acoustic. The reverb was only 0,26 sec. The actors felt as if they had a quilt over their head when they spoke. This did not create a good working environment for them.

Riksteatret saw two alternatives to solve this situation. Rebuilding was one option or they could opt for an electroacoustic solution. The latter was by far the cheapest.

For that reason Riksteatret announced a request for tenders, and Yamaha AFC3 was chosen after the evaluation process.

The theatre is very pleased with the result. Actors, musicians and technicians are very happy, and they especially appreciate the adjustable acoustic. The AFC3 is in use 24/7, and the acoustic feels natural. Even with PA system in use.»

Lars Årdal
Fagsjef Lyd Riksteatret

 

Storstua Lørenskog Hus

IMG 0629

En sal for alle anledninger

Panpot installerte i mars 2014 Norges første Yamaha AFC3 anlegg i Storstua i Lørenskog Hus. Systemet er det første installerte flerbruks hall klanganlegg i Europa ved bruk av Yamahas tredje generasjons Active Field Control (AFC) teknologi

Storstua har fått 7 presets
Måle possisjonen var den samme for alle presets og gjort med bakteppe og tom sal.

Preset RT Beskrivelse
1. System OFF 0.7 AFC system er avslått
2. Voice Lift 0.9 Tale / Seminar
3. Short 1.1 Piano solo
4. Brass 1.1 For Storband / Korps
5. Medium 1.4
6. Kor 1.8 - 2.2 Kor
7. Demo 2 - 4 Demo

"When Lørenskog hus was built, the goal was to make the room acoustics In our main hall flexible enough for all genres of music (choir, marching bands, symphony and pop concerts..). Unfortunately, we ended up with a very dry room that gave the musicians on the stage very little feedback/help but a very good room for amplified music. So we knew that we needed to find a solution for the acoustic musicians, without ruining the good qualities that the room had for amplified music. We quickly found that an electroacoustic system was not only the best solution for us, but also the most cost efficient!

 

The system was installed in January, and is in use every day without any problems. The feedback from the musicians has been very good. They now feel less tired after rehearsals and concerts.  They feel that they get good help from the “room” and that it feels natural.

 

The system covers all our requirements, it sounds natural, it`s stable, covers the stage and audience area and is very easy to use.»

Kristoffer Engen
Technical manager at Lørenskog hus

Lørenskoghus installasjonen på Yamaha sine sider

Måle resultater

Målinger Lørenskog Hus

MaalingerLorenHus
© Panpot Akustiske Systemer 2015