AFC3 system oversikt


 Active Field Control ( AFC ) er et innovativt system som benytter elektroakustiske teknologier som muliggjør " naturlige endringer « av vesentlige auditive inntrykk  som liveness , loudness og romslighet .

AFC kan brukes til å forbedre de arkitektoniske akustiske egenskapene til et rom, og har flere programmer som fokuserer på fordelene ved optimal etterklangstid. AFC styrer akustiske forhold basert på eksisterende rom tilstand ved hjelp av akustiske tilbakemeldinger fra et lydanlegg . Denne type regenerering skiller AFC fra andre teknikker som kun ved hjelp av digitale reverb genererer etterklang elektronisk.

AFC er karakterisert ved følgende egenskaper :
1) Gjenskapelse av naturlig etterklang basert på de fysiske tilstandene i det eksisterende rommet ved hjelp av akustisk feedback-kontroll 
2) Bredt spekter av styrbare akustiske parametre ved hjelp av FIR filter teknologi 
3) Virker i hele sal og scene område, uavhengig av kilde og lytteposisjon.
4 ) Høy stabilitet ved høy loop gain
5 ) Enkel betjening


© Panpot Akustiske Systemer 2015