Taletydelighet og akustikk

Mange kirker i Norge er bygget i tre eller teglstein. Dette kan gi kirkerommet fattige akustiske egenskaper. Prestens stemme bærer dårlig, allsang blir tungt, og fremfor alt, orgel og korsang får ikke det akustiske løftet de fortjener. Et lydmessig miljø som det gjerne forbindes med fra kirker med gode akustiske egenskaper.


Betydelige midler brukes i dag for å løse disse problemene bygningsmessig. Man installerer tradisjonelle forsterkersystemer som fungerer dårlig, og som daglig egentlig burde håndteres av en profesjonell lydteknikker.


Mange fine gamle orgler har blitt byttet ut eller utvidet, for å bøte på problemer som egentlig er av akustisk art. Akustiske ombygginger er ofte kompliserte og kostbare, og resultatet er vanskelig å forutse. En elektroakustisk løsning er rimeligere og vil garantere et godt resultat for både prest, menighet og ikke minst organisten.

En kirke skal ha:-God etterklang-God taletydelighet-Gode akustiske egenskaper for å håndtere alle naturlige arrangementstyper som i dag hører hjemme i kirkerommet.


I Norge har kirken ofte en sentral rolle som kulturscene i distriktene.

Her kan du laste ned en pdf fra vår installasjon i Farnes kirke, som har et bredt reportoir fra høymesse, ten-sing og teateroppsetninger til rockekonserter.

Panpot Akustiske Systemer tlf:+47 930 45 516 jowang@panpot.no